صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 15,773,104,045,890
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده 15,553,632
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,446,368 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,211
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10 صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز و ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,111
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,111
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود