صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 14,993,955,183,324
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده 14,946,018
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 5,053,982 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,310
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10 صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز و ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,207
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,207
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود