صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 14,359,572,283,986
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده 14,345,505
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 5,654,495 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,083
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10 صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز و ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,981
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,981
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود