صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 13,383,107,235,687
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده 13,358,314
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 6,641,686 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,972
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10 صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز و ابطال به قیمت روز قبل قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,856
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,856
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود